บทความทั้งหมด

โครงการฝึกสุนัขนิสัยดีครั้งที่ 17 (16 ม.ค.?13 ก.พ. 53)
Friday, 25 December 2009 00:00

?ชมรมสุนัขนิสัยดีมีความภูมิใจที่จะนำเสนอ? โครงการฝึกสุนัขนิสัยดีโครงการนี้เป็นการฝึกสุนัข ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจการฝึกสุนัข รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

?

1.???? ตารางเรียน

เวลาเรียน

อายุ

10.00 – 11.00 .

2 เดือน ครึ่ง - 3 เดือน

11.15 – 12.15 .

3 เดือน – 6 เดือน

13.00 -? 14.00 .

6 เดือนถึง 1 ปี

2.???? เรียนทุกวันเสาร์ เป็นระยะเวลา ?5 ?สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง)

3.???? ราคา 1,500? บาทต่อตัว รวมค่าเอกสารและของว่าง

4.???? รับสุนัขเข้าฝึกสูงสุด 6 ตัว ต่อหนึ่งชั้นเรียน? เพื่อให้การฝึกสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

???????????????????

??????????? ? ผู้ทำการฝึกสอนในโครงการนี้ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา - อ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ และนักศึกษาชมรมสุนัขนิสัยดี ซึ่งมีผลงานในมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 1-6 การทดสอบสุนัขนิสัยดี,โครงการฝึกสุนัข ครั้งที่ 1-16? ในคณะ

สัตวแพทยศาสตร์? มหาวิทยาลัยมหิดล? ฯลฯ? ซึ่งพร้อมที่จะให้คำแนะนำและช่วยให้การฝึกสุนัขของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน…………

??????????? ถ้าคุณสนใจการฝึกสุนัขร่วมกับเรา? ขอรายละเอียดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ ม.มหิดล หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสุนัขด้วยวิธี Positive reinforcement? สอบถามได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ ม.มหิดล? โทร.02-441-5246 ภายในเวลาราชการ หรือ นศ.สพ. โสรญา? (เมย์)?? โทร. 083-833-5644 นอกเวลาราชการ

??????????? อนุญาตให้สุนัขหนึ่งตัว มีเจ้าของมาร่วมฝึกได้มากสุด? 2 คน หากมีปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อทางชมรม ถ้ามีเด็กมาร่วมฝึกสุนัขด้วย ขอความกรุณาผู้ปกครองมาดูแลด้วย เพื่อความปลอดภัยของตัวสุนัข, เด็กและผู้ร่วมฝึกคนอื่นๆ

เอกสารการสอนในแต่ละครั้งจะแจกให้ในวันที่เรียน? การฝึกวันแรกยัง ไม่ต้องนำสุนัข มาเรียนด้วย

??????????? สำหรับ สุนัข ตัวเมีย ที่มีประจำเดือน ไม่แนะนำให้สุนัขมาฝึก แต่เจ้าของสามารถมาเข้าฟังการเรียนการสอน แล้วนำกลับไปฝึกที่บ้านได้ ทั้งนี้เพื่อความราบรื่นของชั้นเรียน

?

หมายเหตุ

??????????? ในกรณีที่เจ้าของไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกในวันใดวันหนึ่งได้? ทางชมรมจะพยายามให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลและเอกสารความรู้ในวันที่ขาด เพื่อให้เจ้าของสามารถฝึกสุนัขได้เองต่อไปแม้จะไม่ได้มาเรียน จะไม่มีการ คืนเงินเมื่อชำระเงินแล้ว?

??????????? ขอขอบคุณที่สละเวลากรอกแบบฟอร์มและเลือกให้เราเป็นผู้ช่วยคุณฝึกสุนัข ทางชมรมหวังว่าจะได้เจอคุณและสุนัขของคุณในชั้นเรียนของเรานะคะ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่??? www.mediafire.com/myfiles.php

?

?